Menu

"Димов и Ташев" консултира водещия австрийски търговец и дистрибутор на торове Бореалис Л.А.Т ГмбХ (Borealis L.A.T GmbH) във връзка с въвеждането в експлоатация на складови активи

9 ноември 2021 г.

Адвокатско дружество "Димов и Ташев" консултира водещия австрийски търговец и дистрибутор на торове Бореалис Л.А.Т ГмбХ (Borealis L.A.T GmbH) във връзка с въвеждането в експлоатация на складови активи в гр. Лом.

Адвокатското дружество предостави на Бореалис Л.А.Т ГмбХ (Borealis L.A.T GmbH) правна помощ и съдействие в хода на изграждането, лицензирането и въвеждането в експлоатация на складови обекти в гр. Лом с капацитет за съхранение на над 10 000 тона амониев нитрат за целите на разширяване на логистичните възможности и бизнес операции на дружеството в България. "Димов и Ташев" подпомогна Бореалис Л.А.Т ГмбХ (Borealis L.A.T GmbH) в хода на необходимите процедури, а също така и осигури пълно правно съдействие в процеса на изграждането на склада - подготовка на всички свързани документи, а също така и оказване на цялостно представителство до въвеждането му в експлоатация.