Menu

Трудово право

Адвокатско дружество Димов и Ташев притежава капацитет, опит и ресурс да предоставя надеждни правни съвети и представителство на работодатели във всички сфери на трудовото право и трудовите правоотношения.

Нашата трудовоправна практика редовно предоставя правни съвети и осъществява представителство по традиционни трудовоправни казуси като изготвяне, договаряне и сключване на трудови договори, колективни трудови договори, нелоялни работни практики и ежедневни трудови въпроси. Ние съдействаме при решаване на трудови въпроси, а също така и анализираме и решаваме трудовоправните аспекти на основни корпоративни реорганизации и придобивания, колективни преговори, преструктуриране на трудовите договори и др.