Menu

Технологии, медии и телекомуникации

Адвокатско Дружество Димов и Ташев развива трайна и установена практика в областта на Технологиите, Медиите и Телекомуникациите (ТМТ). Въз основа на продължителното правно обслужване на основни фигури в медийния пазар в България, може да се каже, че Адвокатско Дружество Димов и Ташев има добри позиции в сферата на Технологиите, Медиите и Телекомуникациите на национално ниво.

Нашата фирма предоставя цялостно правно обслужване на своите клиенти от сектора Технологии, Медии и Телекомуникации - от учредяване на дружеството на клиента и издаване на съответните регулаторни разрешения, продължаващо с текущото правно обслужване в тази връзка, до сложни преобразувания на корпоративни структури и дружества със специална цел, управлявани от клиента.

Нашата медийна практика включва някои от най-известните развлекателни и медийни компании като клиенти. В бързопроменящия се свят, където съдържанието е тясно свързано с технологията, нашата цел е да предоставяме стабилни правни съвети на базата на опита ни в тази област. Ние предоставяме правни съвети в ТМТ сектора, като обхващаме основните сфери в него.