Menu

Димитър Димов

Управляващ съдружник

Година на дипломиране: 2003 г.

Области на практика: Преобразувания (Вливания и Придобивания), Корпоративно (Дружествено) право, Частни инвестиции, Търговско право, Телекомуникации, Разрешаване на спорове.

Димитър Димов практикува в областта на търговското и корпоративното право. Акцент в работата му са презгранични преобразувания (вливания и придобивания), международни джойнт-венчъри (joint ventures), частни инвестиции и привлечен капитал. Понастоящем, клиентите с които работи са в областта на технологиите, медиите и комуникациите, банковия сектор, недвижимите имоти и енергетиката, също както и редица инвестиционни компании. Димитър е магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет ”Св. Климент Охридски”, специализирал е в Университета Фрибург (Fribourg), Швейцария, а също така е бакалавър по Приложна лингвистика (английски и японски език) от Великотърновския университет ”Св. Св. Кирил и Методий”. Димитър Димов е член на Софийска адвокатска колегия.

 

Практики