Menu

Енергийно право

Адвокатите в Адвокатско дружество Димов и Ташев притежават задълбочени знания в областта на енергийното право, които са прилагали на практика, консултирайки различни международни клиенти със значително присъствие в енергийния сектор. Нашата сила се основава на познанията ни за международния и местния енергиен пазар, приложимата правна рамка, опита ни в различни транзакции, отговорността ни към клиентите, както и нашето внимание към техните стратегически цели. Сред нашите клиенти са компании и институции, ангажирани в енергийния пазар, както и дружества, заети в сферата на възобновяемите енергийни източници.