Menu

Застрахователно право

Адвокатско Дружество Димов и Ташев притежава капацитет, опит и ресурс да предоставя правно обслужване на застрахователни компании и други лица имащи отношение към тях във всички аспекти на корпоративните, обезпечителни, финансови, имотни, инвестиционни и данъчни въпроси.

Фирмата има възможност да се включва в съдебни и арбитражни спорове, както и да предоставя консултации от името на клиенти участващи във всякакви спорове в областта на застраховането и презастраховането.

В допълнение към услугите предоставяни по съдебни и арбитражни процеси, ние консултираме нашите клиенти за техните права по различните застрахователни и презастрахователни договори. Това включва комплексни и спорни въпроси по различни договори и споразумения.