Menu

Радослав Ташев

Съдружник

Година на дипломиране: 2002 г.

Области на практика: Гражданско право, Договори, Недвижими имоти, Конкурентно право и Чуждестранни инвестиции.

Радослав Ташев е консултирал инвестиционни компании и фондове. Специализирал се е в разработката на проекти и е взаимодействал с международни инвеститори по време на работата си като правен експерт към Българската Агенция за инвестиции. Радослав Ташев е консултирал инвеститори относно установяването и разработването на техния бизнес и текуща дейност в България, като в това си качество е осигурявал контакт и взаимодействие с други държавни институции. Понастоящем, работата му е съсредоточена в областта на недвижимите имоти, търговията, възобновяемите енергийни източници и инвестиционните структури. Радослав е магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и е член на Софийска адвокатска колегия.

 

Практики