Menu

Катерина Партенова

Съдружник

Година на дипломиране: 2009 г.

Области на практика: Недвижими Имоти, Технология, Медия и Комуникации, Регулаторни въпроси.

Катерина Партенова има практика в областта на недвижимите имоти и нотариалното право. Тя е магистър по право (LL.M.) от  Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и е член на Софийска адвокатска колегия. Катерина консултира международни компании в областта на медиите и комуникациите, с подчертан акцент в областта на регулаторното съответствие - конкуренция, комуникации и пр. Понастоящем, Катерина представлява международни клиенти пред Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), Съвета за електронни медии (СЕМ), Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) по редица възлагания от регулаторно естество - лицензиране, разрешения и др.

 

Практики