Menu

Проекти

Адвокатите в Адвокатско Дружество Димов и Ташев имат опит в управлението и реализирането на различни видове проекти в разнородни сфери на бизнеса и индустрията, в съответствие със специфичните нужди и бизнес цели на клиентите. Някои от тях включват:

  • Приватизация - адвокатите в Адвокатско Дружество Димов и Ташев са работили по редица дългосрочни приватизационни проекти от различни индустрии - енергетика, филмопроизводство, авиация и др.;
  • Директни/индиректни инвестиции - адвокатите в нашата фирма са предоставяли комплексно правно обслужване на клиенти навлизащи за първи път на българския пазар - започващо с предоставяне на първоначален правен съвет относно местната бизнес среда и нейните правни аспекти, достигащо до учредяването на специални дружества и осъществяването на инвестициите;
  • Сделки по вливания и придобивания - ние сме предоставяли и продължаваме да предоставяме правни услуги на международни клиенти и осигуряваме пълно и текущо правно съдействие по проекти за вливания и придобивания, целящи консолидация и/или реорганизиране на съществуващи и/или нови предприятия;
  • Финансови проекти - Адвокатско Дружество Димов и Ташев е съдействало на клиенти по различни банкови проекти, включително - осигуряване на финанси от заемен тип, където адвокатското дружество е съветвало клиентите и ги е представлявало пред съответните държавни органи и институции, а също така и пред трети страни и финансиращи банки.