Menu

За нас

Адвокатско дружество "Димов и Ташев" е адвокатско дружество учредено съгласно Закона за адвокатурата на Република България и е регистрирано в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия.

Надежден консултант в областта на търговското и корпоративното право, признат от бизнес средите за своята компетентност и всеотдайност по време на важни сделки и при спорове с висок материален интерес, Адвокатско дружество "Димов и Ташев" предоставя широк комплекс от услуги на чуждестранни и местни физически и юридически лица. Нашият екип  от професионалисти в различните области на  правото преследва една основна цел: успехът на нашите клиенти.

За последните две десетилетия фирмата се изгради и развива успешно, следвайки своите принципи на отговорност, сигурност и единство, фокусирайки се върху изграждането на продължителна и взаимно полезна връзка със своите клиенти. Ние консултираме компании от различни бизнес сфери като недвижими имоти, медии, телекомуникации и технологии, корпоративни организации и физически лица по разнообразни въпроси, в това число - търговия, разрешаване на спорове, сделки, развитие на проекти и управление на активи.

В Адвокатско дружество "Димов и Ташев", нашият основен принцип е точен и ясен – да посрещнем разнообразните правни предизвикателства пред нашите клиенти, както и да съдействаме в най-висока степен за реализиране на техните бизнес цели. Ние сме фирма от първо поколение и можем гордо да заявим, че тези, които създадоха фирмата, продължават да обслужват клиентите, които се развиват заедно с нас.

Целта на Адвокатско дружество "Димов и Ташев" е да тълкува нормите, да организира и реализира сделките – на местно и международно ниво, като предвижда и адекватно реагира на промените. Така ние разбираме неясните аспекти на икономическата и политическата среда, и съчетавайки го с личния си опит, ние съдействаме на нашите клиенти да присъстват на бизнес пазара, както и да се конкурират успешно.

Нашите адвокати притежават разнообразни умения и постижения в областта на правото. Те са обединени от редица качества, започващи от способност да намират креативни решения и неспиращо упорство да постигнат най-високия стандарт на правните услуги, което, от своя страна, отразява нашата цел -  достигане на резултати, които подпомагат вашия бизнес.

Почтеност, отговорност, резултати, доверие и безупречност формират основата на ценностите и принципите на Адвокатско дружество "Димов и Ташев". Нашата отдаденост и непоколебимост в посока развитие на тези ценности поддържа и подпомага връзките в рамките на фирмата и, което е най-важно – връзката с нашите клиенти.

Практики