Menu

Интелектуална собственост

Адвокатско Дружество Димов и Ташев работи в тясна връзка с официални патентни представители към Българското Патентно ведомство с цел предоставяне на пълен набор от услуги - както традиционни, така и иновативни.

Практиката ни в областта на интелектуалната собственост е насочена към реализиране на потребностите на клиентите, чрез разбиране и увеличаване стойността на интелектуалната им собственост и, същевременно, минимизиране на техния риск.

Нашата практика в областта на интелектуалната собственост е насочена към:

  • Регистриране / патентоване, както и сделки с интелектуална собственост;
  • Стратегическо консултиране по въпроси на интелектуалната собственост;
  • Процесуално представителство по въпроси с предмет интелектуална собственост.Нашата фирма предоставя и други традиционни услуги във връзка с интелектуалната собственост на нашите клиенти.