Menu

Милена Цоневска

Адвокат

Година на дипломиране: 1995 г.

Области на практика: Интелектуална собственост, Трудово право, Публично и Административно право.

Милена Цоневска е магистър по право (LL.M.) от Софийски Университет "Св. Климент Охридски" от 1995г. и е член на Софийската адвокатска колегия от 1997г. Специализирала е във Виенския университет (Vienna University) в дисциплината "Правна и Институционална Рамка на Европейския съюз" през 2000г. Милена Цоневска е дипломиран патентен представител (оторизиран представител по индустриална собственост) и е вписана в Регистъра на Представителите по Индустриална Собственост към Патентното Бюро на Република България под Рег. No 287 с правоспособност относно изобретения и полезни модели, както и марки, географски означения и индустриален дизайн.

 

Практики