Menu

Новини и публикации

9 ноември 2021 г.

Адвокатско дружество "Димов и Ташев" консултира водещия австрийски търговец и дистрибутор на торове Бореалис Л.А.Т ГмбХ (Borealis L.A.T GmbH) във връзка с въвеждането в експлоатация на складови активи в гр. Лом.

25 февруари 2018 г.

Адвокатско дружество "Димов и Ташев" консултира Резалта (Resalta), водещ доставчик на енергийни услуги в региона - намаляване на енергийните разходи, подобряване на енергийната ефективност, както и намаляване на въглеродните емисии.

24 юни 2020 г.

Адвокатско дружество "Димов и Ташев" консултира КАРЛ МАЙЕР Текстилмашиненфабрик ГмбХ (KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH) и Щол (Stoll) - част от Група КАРЛ МАЙЕР (KARL MEYER Group) - иновативен пазарен лидер и движеща сила в сферата на изграждането на машини за текстил.

18 октомври 2018 г.

Адвокатско дружество "Димов и Ташев" консултира датската компания за транспортни услуги Виалтис (Vialtis) - част от ITD Group - една от най-силните транспортни организации в Европа, представляваща уникално съчетание на асоциация и бизнес организация. Понастоящем, асоциацията представя датските транспортни компании както в страната, така и в чужбина.