Menu

Клиенти

Адвокатско дружество Димов и Ташев предоставя пълен спектър от правни услуги на широк кръг от корпоративни и индивидуални клиенти - както на местно, така и на международно ниво.

Повечето от клиентите на адвокатското дружество заемат водещи позиции в съответната област - инвестиции, недвижими имоти, управление на активи, технологии, медия и комуникации, енергетика, търговия, химическа индустрия, производство на компоненти свързани с енергийно разпределение и индустриална автоматизация и др.

Индивидуални референции и препоръки от клиенти относно дейността на кантората могат да бъдат представени при поискване.

Практики