Menu

Корпоративно и търговско право

Корпоративното право помага на компаниите да увеличават своите възможности и да избягват споровете, без значение къде осъществяват своята дейност. Практиката в областта на корпоративното право на Aдвокатско дружество Димов и Ташев включва международни клиенти от различни класове - от нововъзникващи дружества до големи и утвърдени корпорации. Ние участваме както в осъществяването на трансгранични сделки, така и в предоставянето на специфично  правно обслужване в областта на корпоративното право.

Нашата практика в корпоративното право включва следните основни области:

Учредяване на дружества и преобразувания

Фирмата действа в качеството си на консултант в широк спектър от транзакции - както във връзка с учредяване на фирми и компании, така и в тяхното преструктуриране, включително - в случаи на обезпечено финансиране, предоговаряне на кредитни споразумения с банкови институции и други кредитори. Ние заставаме срещу предизвикателствата, които срещат нашите клиенти, като отговаряме на техните корпоративни и бизнес потребности. От първата стъпка към учредяване на различни компании, респективно - преговорите във връзка с вливане или придобиване и представителство при преструктуриране, до частни инвестиции и корпоративни финансови сделки, Адвокатско дружество Димов и Ташев разполага с необходимия опит и потенциал да посреща предизвикателствата всеки ден.

Вливания и придобивания

Адвокатско дружество Димов и Ташев предлага цялостно правно обслужване на средни и големи клиенти при вливания и придобивания, което, от своя страна, е обезпечено със съответен кадрови и експертен ресурс, контакти, както и интердисциплинарен опит.  Нашето сериозно присъствие на пазара на частните инвестиции допринася за опита ни в представителството по различни сделки от реструктуриращо естество - както с местен, така и с международен характер. В тези сделки ние предоставяме правни съвети на всички страни - купувачи, продавачи, мажоритарни съдружници и акционери с контролиращ дял, съвети на директори, специални комитети, кредитори и капиталови участници. Нашият опит включва редица сделки по вливания и придобивания, в това число преговорни сделки, търгове, поглъщания, изкупувания посредством привлечен капитал, приватизационни сделки, джойнт-венчъри (joint ventures) и стратегически съдружия, търгови предложения (оферти) на публични и частни компании, трансгранични вливания и придобивания, сливания, разделяния и отделяния. Опитът в различни области на практиката, включително данъчно, антитръстово (конкурентно), трудово и публично право, помага на нашия екип от адвокати да предоставя надеждни правни консултации при сложни и комплексни сделки.