Menu

Калоян Стоянов

Консултант

Области на практика: Oсновно търговско (договорно, корпоративно) и данъчно право, тръстове и доверително управление

Калоян Стоянов е опитен швейцарски правен и данъчен консултант със задълбочени познания и над 35 годишен опит – основно в корпоративно, търговско и данъчно право, а също така и в сферата на организацията и планирането на личното имущество и активи. Той консултира корпоративни и индивидуални клиенти – както в рамките на швейцарската конфедерация, така и извън нея.

Съосновател и почетен член на няколко професионални организации, Калоян е също така и автор на множество научни публикации, а също така и чест лектор на семинари и конференции по различни професионални теми.

Имаме удоволствието да работим съвместно с Калоян Стоянов от създаването на нашата кантора, като тази взаимно удовлетворителна и полезна за нашите клиенти връзка укрепна през годините и понастоящем се материализира в присъединяването на Калоян към нашия екип.