Menu

Имоти и строителство

Адвокатско Дружество Димов и Ташев има установена практика в областта на вещното право и строителството: ние сме консултирали и продължаваме да консултираме основни инвеститорски компании в областта на недвижимите имоти в България по разнообразни вещноправни въпроси във връзка с активи попадащи в техния инвестиционен портфейл. Някои от тях са:

  • Търговски недвижими имоти - нашето дружество може с гордост да заяви, че измежду другите клиенти и клиентски възлагания, предоставя пълно текущо правно обслужване във връзка с експлоатацията на първия търговски и развлекателен център в България - Парк Център София (Park Center Sofia) - с предходно наименование Сити Център София (City Center Sofia (CCS));
  • Офис сгради и недвижими имоти - ние предоставяме комплексно правно обслужване на инвеститори във връзка с текущата експлоатация на техните инвестиции в офис сгради и съоръжения. Понастоящем нашето дружество обслужва един от най-големите офис и логистични центрове - София Еърпорт Център (Sofia Airport Center);
  • Жилищно строителство - нашата фирма оказва съдействие по повод придобиване, управление и продажба на недвижими имоти на физически лица и търговски дружества;
  • Индустриални недвижими имоти - предоставяме правно обслужване във връзка с индустриални недвижими имоти, включващо - цялостно правно обслужване свързано с придобиване, ползване, управление и продажба на всички видове индустриални недвижими имоти - фабрики, складове, логистични центрове, др.