Menu

"Димов и Ташев" консултира КАРЛ МАЙЕР Текстилмашиненфабрик ГмбХ (KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH) и Щол (Stoll) - част от Група КАРЛ МАЙЕР (KARL MEYER Group)

24 юни 2020 г.

Адвокатско дружество "Димов и Ташев" консултира КАРЛ МАЙЕР Текстилмашиненфабрик ГмбХ (KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH) и Щол (Stoll) - част от Група КАРЛ МАЙЕР (KARL MEYER Group) - иновативен пазарен лидер и движеща сила в сферата на изграждането на машини за текстил.

Адвокатското дружество представлява клиента във връзка със сделка за покупко-продажба на машинно оборудване за текстил при запазване на собствеността. "Димов и Ташев" предостави правни услуги и съдействие по всички въпроси свързани с договарянето, подготовката и сключването на съответните документи по сделката, а също така и учредяване и вписване на обезпеченията уговорени в тази връзка.