Menu

"Димов и Ташев" успешно представлява Инглиш Хоум (English Home) в дело по опозиция на търговска марка срещу Патентно ведомство

1 декември 2017 г.

Адвокатско дружество "Димов и Ташев" успешно представлява международния бранд в областта на домашния текстил и интериорен дизайн Инглиш Хоум (English Home) в дело по опозиция на търговска марка срещу Патентно ведомство.

Адвокатското дружество представляваше Инглиш Хоум (English Home) в процедура по опозиция проведена пред Патентно ведомство на Република България през 2013 г., при която от ведомството бе поискано да постанови отказ на недобросъвестно направена заявка за регистрация на търговската марка Инглиш Хоум (English Home) в България от българско физическо лице. След отказ от Патентно ведомство да потвърди предявената опозиция адвокатското дружество обжалва постановеното решение на Председателя на ведомството пред Административен съд - София - град, което впоследствие бе отменено от съдебния състав. Решението на Административен съд - София - град бе обжалвано от Патентно ведомство пред Върховен административен съд (ВАС), който постанови окончателно и необжалваемо решение от 28.11.2017 г. потвърждаващо решението на първоинстанционния съд и, съответно - окончателно признаващо предявената опозиция като основателна.