Menu

"Димов и Ташев" консултира водещия австрийски търговец и дистрибутор на торове Бореалис Л.А.Т ГмбХ (Borealis L.A.T GmbH) във връзка с придобиването на складови активи

12 юни 2018 г.

Адвокатско дружество "Димов и Ташев" консултира водещия австрийски търговец и дистрибутор на торове Бореалис Л.А.Т ГмбХ (Borealis L.A.T GmbH) във връзка с придобиването на складови активи от инвестиционната компания в областта на недвижимите имоти "Айкон България" (ICON Bulgaria) - част от гръцката група ГЕК ТЕРНА (GEK TERNA Group).

Адвокатското дружество консултира Бореалис Л.А.Т ГмбХ (Borealis L.A.T GmbH) по повод придобиването на складови обекти в гр. Лом за целите на разширяване на логистичния капацитет и бизнес операции на дружеството в България. "Димов и Ташев" подпомогна Бореалис Л.А.Т ГмбХ (Borealis L.A.T GmbH) в хода на преговорния процес, а също така и осигури пълно правно съдействие в хода на транзакцията - извършване на правен анализ, подготовка на всички свързани със сделката документи, а също така и оказване на цялостно представителство до приключването ѝ.