Dimov&Tashev Law Firm

Практиката в областта на конкурентното и антитръстовото право на Адвокатско дружество Димов и Ташев е с акцент върху създаването на възможности и ограничаването на рисковете за бизнеса на нашите клиенти. 

 

Адвокатско дружество Димов и Ташев търсят работещи решения на важни и сложни въпроси.  Ние следваме креативни и разнообразни стратегии, за да подпомогнем нашите клиенти в реализирането на  техните бизнес цели. Нашата способност да разрешаваме конкурентните и антитръстовите проблеми на съдебно и регулаторно ниво е характерна черта на нашата практика. 

 

Фирмата предоставя всестранно обслужване по отношение на бизнес конкуренцията - от основните практики и процедури до най-сложните и заплетени случаи. Основните сфери на практиката на фирмата в Конкурентното и антиръстовото право включват:

 

• Картелни проучвания;

• Конкурентни въпроси;

• Вливания и придобивания - концентрация на икономическа дейност и др.;

• Общо консултиране;

• Законодателни и регулаторни въпроси - представителство на клиентите пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК);

• Защита на потребителите.

 

Практиката в областта на конкурентното/антитръстовото право на Адвокатско дружество Димов и Ташев обръща особено внимание на вливанията и придобиванията, представителство на купувачи, продавачи, обекти на придобиване, както и финансови институции. Нашият опит обхваща всички форми на вливания, придобивания, джоийнт-венчъри (joint ventures), изкупувания посредством привлечен капитал, преговори по сделки, поглъщания и др.