Dimov&Tashev Law Firm

Адвокатско Дружество Димов и Ташев има установена практика в областта на вещното право и строителството: ние сме консултирали и продължаваме да консултираме основни инвеститорски компании в областта на недвижимите имоти в България по разнообразни вещноправни въпроси във връзка с активи попадащи в техния инвестиционен портфейл. Някои от тях са: 

 

• Търговски недвижими имоти - нашето дружество може с гордост да заяви, че измежду другите клиенти и клиентски възлагания, предоставя пълно текущо правно обслужване във връзка с експлоатацията на първия търговски и развлекателен център в България - Сити Център София (City Center Sofia (CCS));

 

• Офис сгради и недвижими имоти - ние предоставяме комплексно правно обслужване на инвеститори във връзка с текущата експлоатация на техните инвестиции в офис сгради и съоръжения;

 

• Жилищно строителство - нашата фирма предлага комплексно правно обслужване необходимо за придобиване, управление и продажба на недвижими имоти на физически лица и търговски дружества;

 

• Индустриални недвижими имоти - предоставяме правно обслужване във връзка с индустриални недвижими имоти, включващо - цялостно правно обслужване свързано с придобиване, ползване, управление и продажба на всички видове индустриални недвижими имоти - фабрики, складове, логистични центрове, др.