Dimov&Tashev Law Firm

13 Август, 2012 | Актуални промени в Закона за акцизите и данъчните складове

С приетия на 17 юли 2012 г. (Обнародван ДВ- 54/2012 г.) Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС) се във...