Dimov&Tashev Law Firm

30 Май, 2012 | Предложени законодателни промени в изпълнителния процес

На 28.03.2012 г. е приет на първо четене от Народното събрание Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИД на ГПК). Пр...