Dimov&Tashev Law Firm

11 Април, 2012 | Актуални промени в Закона за търговския регистър

С приетия на 14 март 2012 г. (Обнародван ДВ - 25/2012 г.) Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР) се въвеждат някои ...