Dimov&Tashev Law Firm

30 Ноември, 2011 | Изменения в правната уредба на обществените поръчки

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е изготвен в изпълнение на Концепцията  за промени в законод...