Dimov&Tashev Law Firm

18 Октомври, 2010 | Предложения за промени в Закона за Търговския регистър

Предложеният от Министерски съвет в Народното събрание на 18.10.2010 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистъ...

18 Октомври, 2010 | Предложение за промени в Търговския закон относно осигуряване на прозрачност за собствеността на акции в търговските дружества

На 18.10.2010 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, с който се предлага ...