Dimov&Tashev Law Firm

01 Януари, 2012 | Актуални изменения в данъчното законодателство

 

В края на 2011 г. бяха приети изменения в основните данъчни закони третиращи преките и косвени данъци, акцизите, както и процедурата на данъ...