Dimov&Tashev Law Firm

13 Януари, 2011 | Новости при преобразуването на търговски дружества

С последните промени в Търговския закон (в сила от 1 януари 2011 г.), се въвеждат следните нови положения в областта на преобразуване на търговскит...

03 Януари, 2011 | Нови изисквания към акционерите в акционерни търговски дружества

С въведените законови промени (ДВ - бр. 101/2010 г.) се определят изисквания относно индивидуализацията на всички акционери на дружеството, насочен...