Dimov&Tashev Law Firm

1.       Общи положения

Адвокатско дружество Димов и Ташев е адвокатско дружество учредено съгласно Закона за адвокатурата на Република България и е регистрирано в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия. Всички препратки в тази интернет страница към „Адвокатско дружество Димов и Ташев", „Димов и Ташев" или „Фирмата" следва да се считат отнасящи се към Адвокатско дружество Димов и Ташев.

Списък на съдружниците, асоциираните адвокати и други лица ангажирани от Адвокатско дружество Димов и Ташев е на разположение в офиса на дружеството в гр. София 1463, България, бул. „Витоша" 86. Дейността на адвокатите се контролира от съответните органи и организации, в които членуват.

Адвокатско дружество Димов и Ташев е регистрирано за целите на ДДС с ДДС регистрационен номер BG 175824595.

 

2.       Декларация за поверителност

Тази декларация цели да информира, че ние събираме и използваме информация за вас чрез нашата интернет страница. Ако имате някакви въпроси за нашата политика в тази връзка, искате да упражните вашето право да се запознаете с  информацията, която имаме за вас, или считате, че информацията трябва да бъде коригирана, или искате изцяло или част от нея да бъде изтрита или  да се противопоставите на законосъобразността на процеса, моля, изпратете електронно съобщение или подписано писмо до управляващите съдружници на адвокатското дружество. Ние наблюдаваме посещенията в нашата интернет страница, като по този начин идентифицираме сферите, които представляват интерес за посетителите и като цяло подобряваме страницата и услугите си. Информацията, която събираме в тази връзка не ви идентифицира, ние не желаем да индивидуализираме всеки посетител, с изключение на доброволно оставените лични данни, посредством различните форми за връзка с нас на нашата интернет страница. В отделни случаи нашите записи ще идентифицират организации, които посещават страницата и ние може да използваме информацията във връзка с установяване и поддържане на нашите връзки с тези организации - например при обсъждане как да подобрим обслужването, което предлагаме. Както е обичайно за повечето интернет страници, ние използваме cookies - малки по размер файлове, които се записват на вашия компютър, така че ние можем да разпознаем дали вашият компютър е посещавал нашата страница преди. Ние не използваме cookies, за да ви идентифицираме, нашата цел е да подобрим  интернет страницата - например като й позволим да помни вашите полета, език и др. Ако желаете вие можете да настроите своя интернет браузър да не записва автоматично cookies - това няма да попречи на достъпа ви до нашата страница. В случай, че вие ни предоставите лични данни, ние няма да ги използваме за незаконни цели, и няма да ги разкриваме, освен ако нямаме вашето изрично съгласие или сме законово задължени да ги предоставим.

Адвокатско дружество Димов и Ташев е надлежно регистрирано като администратор на лични данни при Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 251235.

 

3.       Условия

Информационните материали и мнения, поместени на тази интернет страница са за обща информация, не представляват правен или друг професионален съвет, и не следва да се свързват или третират като заместник на специален съвет, отнасящ се за конкретни обстоятелства. Адвокатско дружество Димов и Ташев не поема отговорност за вреди, които могат да настъпят при доверяване на информация публикувана на тази страница.

Постигнати предходни резултати по казуси и възлагания не гарантират подобен изход при подобни и/или аналогични такива.

Отделни части от тази интернет страница съдържат препратки към други интернет страници, както и други страници могат да съдържат препратки към тази. Адвокатско дружество Димов и Ташев не е отговорно за съдържанието на тези страници.

Тази интернет страница е създадена за Адвокатско дружество Димов и Ташев и съдържа материали, чиято цел е да представят професионалното обслужване на фирмата.

 

4.       Авторски права и сродни на тях права

Освен ако друго не е посочено Адвокатско дружество Димов и Ташев притежава авторски права върху материалите публикувани на тази интернет страница. Вие можете да правите копия на публикуваните материали, които представляват интерес за вас за собствени нужди, а също можете да предоставяте копия за информационни цели, но само в случай, че това е безплатно и копията не представляват обособена част от интернет страницата. Когато правите копие за себе си или за другиго, съдържанието на публикувания материал и бележката за авторство трябва да останат непроменени, вашето съобщение за съдържанието не трябва да бъде заблуждаващо или неточно, а копие на бележката за авторство трябва да придружава всички материали, които предоставяте на трети лица. Нямате право да създавате препратки (link) към която и да е част от нашата интернет страница, без предварително писмено съгласие, което може да бъде поискано чрез нашата електронна поща office@dimovtashev.com. Забранена е всякаква друга употреба на материалите публикувани на тази интернет страница без предварително писмено съгласие на Адвокатско дружество Димов и Ташев.

 

 

5.       Застраховка професионална отговорност

Адвокатско дружество Димов и Ташев, както и всички асоциирани адвокати имат застраховка професионална отговорност. Повече подробности могат да бъдат получени от съдружниците.