Dimov&Tashev Law Firm

Адвокатско дружество Димов и Ташев е адвокатско дружество учредено съгласно Закона за адвокатурата на Република България и е регистрирано в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия.