Dimov&Tashev Law Firm

Адвокатско дружество Димов и Ташев предоставя пълен спектър от правни услуги на широк кръг от корпоративни и индивидуални клиенти - както на местно, така и на международно ниво.

 

Повечето от клиентите на адвокатското дружество заемат водещи позиции в съответната област - инвестиции, недвижими имоти, управление на активи, технологии, медия и комуникации, енергетика, търговия, химическа индустрия, производство на компоненти свързани с енергийно разпределение и индустриална автоматизация и др.

 

На основание чл. 8, ал. 3, т.  4 от Етичния кодекс на адвоката, имената на клиентите не могат да бъдат обявявани, поради което индивидуални референции и препоръки могат да бъдат представени при поискване.