Dimov&Tashev Law Firm

Адвокатско дружество Димов и Ташев е адвокатско дружество учредено съгласно Закона за адвокатурата на Република България и е регистрирано в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия. 

 

Надежден консултант в областта на търговското и корпоративното право, признат от бизнес средите за своята компетентност и всеотдайност по време на важни сделки и при спорове с висок материален интерес, Адвокатско дружество Димов и Ташев предоставя широк комплекс от услуги на чуждестранни и местни физически и юридически лица. Нашият екип  от професионалисти в различните области на  правото преследва една основна цел: успехът на нашите клиенти. 

 

Въпреки че е създадена през миналото десетилетие, фирмата се гради и развива успешно следвайки своите принципи на отговорност, сигурност и единство, фокусирайки се върху изграждането на продължителна и взаимно полезна връзка със своите клиенти. Ние консултираме компании от различни бизнес сфери като: недвижими имоти;  медии, телекомуникации и технологии; корпорации, по разнообразни въпроси, в това число  търговия, разрешаване на спорове, сделки, развитие на проекти и управление на активи.  

 

В Адвокатско дружество Димов и Ташев, нашият основен принцип е точен и ясен - да отговаряме на разнообразните правни предизвикателства на нашите клиенти и да съдействаме в най-висока степен за реализиране на техните бизнес цели. Ние сме фирма от първо поколение и можем гордо да заявим, че тези, които създадоха фирмата, продължават да обслужват клиентите, които се развиват заедно с нас. 

 

Целта на Адвокатско дружество Димов и Ташев е да тълкува нормите, да организира и реализира сделките - на местно и международно ниво, като предвижда и адекватно отговаря на промените. Така ние разбираме неясните аспекти на икономическата и политическата среда, и съчетавайки го с личния си опит, ние съдействаме на нашите клиенти да присъстват на бизнес пазара и да се конкурират успешно. 

 

Нашите адвокати притежават разнообразни таланти и постижения в областта на правото. Те са обединени от редица качества, започващи от способност да намират креативни решения и неспиращо упорство да постигнат най-високия стандарт на правните услуги, което, от своя страна, отразява нашата цел -  достигане на резултати, които подпомагат вашия бизнес. 

 

Почтеност, отговорност, резултати, доверие и безупречност формират основата на ценностите и принципите на Адвокатско дружество Димов и Ташев. Нашата отдаденост и непоколебимост в посока развитие на тези ценности поддържа и подпомага връзките в рамките на фирмата и, което е най-важно - връзката с нашите клиенти.